HHhH author Laurent Binet review Ù eBook or Kindle ePUB

read HHhH author Laurent Binet

HHhH author Laurent Binet review Ù eBook or Kindle ePUB î 1942 Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία Δύο Τσεχοσλοβάκοι παρτιζάνοι σταλμένοι από το Λονδίνο πέφτουν με αλεξίπτωτο κοντά στην Πράγα Αποστολή τους να δολοφοωτικό τρόπο την απόπειρα δολοφονίας του Χάιντριχ το HHhH συνθέτει μια πανοραμική εικόνα του Γ’ Ράιχ και της περιόδου του Β’ Παγκόσμιου πολέμου Μια συναρπαστική ιστορία απροσμέτρητου ηρωισμού και συντροφικότητας προδοσίας και εκδίκηση?. So what is this exactly It has won awards for fiction and the author calls it a novel except when he says “If this were a novel ” The author intrudes is a character he is an author researching and writing about the May 27 1942 assassination attempt by two Czechoslovakian parachutists against Reinhard Heydrich aka The Blond Beast the Acting Reich Protectorate the Hangman of Prague the most dangerous man in the Third Reich The title comes from another descriptor Himmlers Hirn heißt Heydrich Himmler’s brain is called Heydrich But first as a shrill voiced child he was nicknamed ‘the Goat’ At this point in his life it is still possible to mock him without risking death But it is during this delicate period of childhood that one learns resentmentThe author as character is obsessed inter alia with the accuracy of the smallest detail And so it reads as history Yet the historian here does not hide his rooting interest Each character not just Heydrich is checked off good guy bad guy good guy bad guy There is less said about the two would be assassins certainly not because the author likes them less than Heydrich; rather because there is just less written or known about them And the author means to be precise If this were a novel he says he could imagine scenes and conversations But sometimes one certain anecdote serves well as a counterpoise to the much copious depravity The two parachutists are about to board the plane that will take them back to their homeland and their murderous appointment when one of them the Slovak Gabčík stops and wants a word in private with the Colonel Well that’s it the Colonel thinks the young man is having second thoughts and will want to withdraw aborting the mission Gabčík begins “Colonel I’m very embarrassed to ask this ” Oh no But then this young man on an almost certain suicide mission says “I’ve left an unpaid bill for ten pounds at our restaurant Could you possibly pay it for me” Enough to know isn’t it Good guys The men in black spread out like spiders Except that they don’t climb the walls – only the echo of their footsteps does that ringing out and ricocheting off the high stone surfaces Bad guysSo after all does it matter if this is history or fiction or some hybrid historical fiction The style is uniue but there are close cousins Flaubert’s Parrot by Barnes; Haussmann or the Distinction by La Farge Maybe even Tennozan by George Feifer And really maybe it’s the reading that makes a writing a novel a restaurant menu a fantasy football lineup even this review I’m about to end this typing in a hotel bar good service nice wood Two stools down she leans towards the bartender and says Gin Three letters and she still manages an accent No that’s not what happened What happened is that I read something brilliant no matter the genre It’s a moment in time And in this book we learn how men and women got there and how we’ve wandered since We learn above all that Truth matters There are no page numbers in my edition of this book But the chapters are numbered I think you should read all of chapter 147 So to make a long story short they jumped

characters ↠ eBook or Kindle ePUB ☆ Laurent Binet

«δήμιο της Πράγας» τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ Πρόκειται για την Επιχείρηση Ανθρωποειδές μία από τις πιο τολμηρές και ηρωικές απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου Περιγράφοντας με καθηλ. REVIEW SHORT VERSIONThis is a hell of a story told very engagingly The last 50 pages are agonizing and heroic and you won’t forget them RecommendedREVIEW LONG VERSION A UESTION OF DEFINITIONIf I waddled around in an elaborate penguin costume loudly proclaiming that I was a penguin while swallowing fish whole it wouldn’t make me a penguin Even if I got all my friends to violently nod their heads and point at me and say yes he’s a great old penguin that one sure he is Even if I took a plane to Antarctica and joined one of the vast throngs of penguins there and you filmed me David Attenborough style creeping up on me real close while I was looking after my egg which I got a friend to make for me before I came looks pretty realistic I still wouldn’t be a penguin Whatever everybody – the author all the critics and every last review says this is not a novel But Mr Binet persuaded the entire universe to go along with his penguin impersonation And before him other books have done this too Bartleby Co – a long biographical essay about writers – not a novel Problems The Wallcreeper Love Me Back What is the What and a zillion others – memoirs not novels The Pale King a random collection of experimental writings not a novelNone of HHhH is fictitious it’s either the precise historical information about the events leading to the assassination of one of the all time hall of fame Nazi bastards Reinhard Heydrich – presented in a refreshing casual conversational style “anyway let’s talk about something else” he says at one point but still accurate getting the details right is one of the main things LB agonises over or it’s LB’s personal commentary about how he got this book written and the research he did and the problems he found including such hilarious stuff as telling us that he should have bought a particular book online from since it was Heydrich’s widow’s memoir pretty relevant but he didn’t because it was too pricey and in the wrong language Several pages later he tells us he finally did get it This whole kind of jokey but really about such a grisly no joke subject self dramatising angst ridden approach is exactly the same as a brilliant book by Geoff Dyer called Out of Sheer Rage an account of how he didn’t write a book about DH Lawrence Geoff could have called his book a novel but for some reason he didn’t Oh wait that would be because it wasn’t a novelWhat about historical novels like Schindler’s Ark I Claudius Wolf Hall etc Well in those you can see all the novelistic art the dialogues the plotting the inhabiting of the famous person’s brain and so forth so yes they are novelsSOME UOTES Unbelievable – I’ve just found another book about the assassination It’s called Like a Man and it’s by a certain David Chacko The book is extremely well researched I get the impression the author has utilized everything currently known about Heydrich and the attack LB discusses this novel for a page pointing out some stuff Chacko made up completely eg some sexual scenes He’s a skillful cheat A trickster Wella novelist basically as opposed to LB himself If this were a novel I would have absolutely no need for Valcik He is of an encumbrance than anything elseso it’s not a novel I don’t even know how they reacted when they heard about Heydrich’s death although that ought to make one of the best bits of my bookMy story has as many holes in it as a novel But in an ordinary novel it is the novelist who decides where these holes should occur Because I am a slave to my scruples I’m incapable of making that decisionso it’s notLAST MINUTE UPRUSH OF STARSAround two thirds the way through I was getting a little tired of Mr Binet’s posturings “look at me having problems writing my book let me tell you all about them” and frankly this is way too horrible a subject to be parading like a loud peacock with a tail of woe – just shut up and get on with it – but the last third gets a mighty grip as the assassination plan springs into life and all of what followed makes this – almost – a must read swerved the rating from a huffy 25 stars to a confident 4 stars

Laurent Binet ☆ 3 free read

HHhH author Laurent Bin1942 Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία Δύο Τσεχοσλοβάκοι παρτιζάνοι σταλμένοι από το Λονδίνο πέφτουν με αλεξίπτωτο κοντά στην Πράγα Αποστολή τους να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο άντρα του Γ’ Ράιχ τον Ράινχαρντ Χάιντριχ «το ξανθό κτήνος» τον. Let me tell you a story A true story A story that you might know but only in passingThis story took place in World War – II To be exact it was a mission No not a mission Destiny rather of our heroes Amongst numerous missions that were carried out in the War this one should rank within the top 10 most important ones in my opinion And I have read about all the major onesSo let me tell you about this book Laurent Binet the author has named it HHhHWhat does HHhH meanIt means thisYou definitely know the chicken farmer This is himMeet his brainReinhard Heydrich Founder of SDKnow about SDSD Sicherheitsdienst the security service within the SS The least known and the most sinister of all Nazi organizations Including the GestapoHe also “invented” the badge that had to be worn by Jews at all times “Even if the Jews are eliminated from economic life the main problem remains We must kick the Jews out of Germany In the meantime” he suggests “we should make them wear some kind of sign so they can be easily recognized” “A uniform” shouts Göring always fond of anything to do with clothing “I was thinking of a badge actually” Heydrich repliesHeydrich aka the most dangerous man in the Third Reich the Hangman of Prague the Butcher the Blond Beast the Man with the Iron Heart And oh the last name was given to Heydrich by him –And this was Heydrich’s assistantThe man that “freed” the Reich from around 6 million people of a particular race and many So now do you realize how dangerous Heydrich wasNoRead some So after the Chicken Farmer fainted on one occasion while attending one of the mass executions in which guns were used Heydrich designed a covert way to carry out the “cleansing” Gas Chambers Of course they were preceded by CO carbon monoxide gassing from truck exhausts in enclosed interiorsNow if you still have any doubt about Heydrich’s shrewdness and cruelty Binet would convince you otherwise According to Laurent Binet Heydrich at the height of Reich’s power stated to one of his minions that the war was lost So peace talks should be carried out with the AlliesYou don’t think that is significant enoughRead alongAssume this scenario Third Reich is at its peak and seems invincible Most of the Europe has fallen USSR is falling UK is stranded USA is far away and busy dealing with the Japanese And if at this time Reich talks about peace what are you going to do as an Allied power Think about it 8 out of 10 times you are going to accept their terms And BOOM Heydrich saves the Third Reich Yes Hitler would have never dreamed about talking peace at the height of his power But just for the simple reason that he was a colossal idiot To our good fortune But had Heydrich lived long enough experts suggest that he might have tried to topple Hitler and become the Fuhrer himself Then peace talks and then 1000 years of rule of the Reich A world full of the purest of the pure human beingsBut you say that is just speculation eh Okay fair enough But let me tell you some facts about the Blonde BeastThe Wannsee Conference where on January 20 1942 in only a few hours Heydrich and his assistant Eichmann set down the methods of enforcing the Final Solution It is in Poland that Heydrich unveils his most devilish creation The Einsatzgruppen are special SS troops made up of SD and Gestapo members whose job is to clean up the zones occupied by the Wehrmacht Each unit is given a little booklet containing the necessary information in tiny characters on extrathin paper is a list of all those who must be liuidated as the country is occupied Not only Communists but also teachers writers journalists priests industrialists bankers civil servants merchants wealthy farmers everyone of any note Thousands of names are listed with their addresses and telephone numbers plus a list of known acuaintances—in case these subversive elements attempt to take refuge with parents or friends Each name is accompanied by a physical description and sometimes even a photo Heydrich’s information services have already achieved an impressive level of efficiencyThis was his information provider a particular ahem “solutions provider” companyEnough about the devilNow let me introduce you to our heroesGabčík was a Slovak and Kubiš was a CzechAnd their destiny would take them to PragueTheir missionOperation AnthropoidOperation Anthropoid Kill HeydrichNow before we get any further let me tell you how badass our heroes wereMeet another Nazi killer HimRightBut in our caseAnd I am being conservative about thisI compared these two with a fictional character on purpose Two reasons First It would be inappropriate to compare them with any real war heroes like them And Second It would be mighty difficult to find someone to compare them withAnyway let’s move on Shall weSo while their country was under the Nazi Jackboot Jozef Gabčík and Jan Kubiš flew from the UK and parachuted into Czechoslovakia to assassinate Heydrich Time was short Apparently Charlie Ch umm Adolf Hitler had already made future plans for Heydrich to take over the “cleansing” of the French resistance Now heroes that they were they had to create some excitement for posterity and hence decided to kill the Blonde Beast on the last day that he was to leave for Berlin and then eventually for France Did they succeed in their mission That is not a spoiler really Google could tell you that in 005 seconds But the real story is much bigger than that Did they survive How If yes for how long Was there a real life traitor amongst their ranks What did the Nazis do How many Nazis did they eventually kill And what were the repercussions of their missionRead HHhH for thatLaurent Binet has used an uniue style to tell this story You almost feel that Binet is sitting right across you and telling you about the events that took place Or precisely he takes you to that particular place and then describes that event while it is in motion In short the book is so meta A non fiction book in case you might forget about thatAnd he freuently denies something he might have said in the previous chapter in the next one So an unreliable narrator in a history book There are 257 chapters in the whole book In a total of 400 odd pagesWhy you askBecause this is how some of his chapters look likeChapter 147 So to cut a long story short they jumped Fin du chapitre True some might not like the style in which this book is written But this is much than just a book This is an homage to the heroes who are almost unknown outside their own countriesRead about them