I giorni dell'abbandono summary å 9

review I giorni dell'abbandono

I giorni dell'abbandono summary å 9 Ý Mια γυναίκα τριανταοχτώ χρονών ένας σύζυγος δύο παιδιά Ένα ωραίο διαμέρισμα στο Tορίνο μια ζωή φτιαγμένη από συζυγική σιγουριά και μικρές καθημερινές ιεροτελεστίες Δεκ?κή σιγουριά και μικρές καθημερινές ιεροτελεστίες Δεκαπέντε χρόνια γάμου Kι έπειτα κάποιο απόγευμα του Απρίλη μια. Look at me I said to the glass in a whisper a breath The mirror was summing up my situation The worse side the better side geometry of the hiddenThe stage is set with everything at its right place The lunch is prepared served and without further ado an unexpected and grievous announcement is made from across the table with a nonchalance rightly belonging to some stranger rather than that one dear person who shared with you yet another embarrassingly funny tale of his teenage self as a prelude to the unexceptional lovemaking just a couple of nights ago The wonted calm abruptly gets replaced by an uninvited chaos and the neat arrangement of a happy home appears to be the mocking backdrop of a black comedy where things are supposed to take several turns for better or for worseDays of Abandonment are here along with an indefinite darkness Elena Ferrante by means of a gripping narration develops a combative atmosphere where hope loneliness and anguish are engaged in an aggressive rivalry to claim their influence in the life of Olga Olga the dreamy adolescent a thoughtful woman mother of two kids and a writer driven by need instead of love who now allocates a mere ten ordinary sentences to encapsulate her whole life which has been brutally impeded by the glaring title of ‘abandoned wife’ Abandoned not only by a husband but all those illusions that shaped her perceptions and gave way to a sedate persona that at once crumbled when came face to face with an undeserved misery The meanings the meaning of her life—I suddenly understood—were only a dazzlement of late adolescence my illusion of stabilityMy thoughts while reading this book were diverse and conflicted After each new chapter I added one positive point struck another negative remark and held the ambiguous ones to tease the cynic in me The writing is suffused with astute observations and a relentless energy that remains faithful to Olga’s erratic state of mind but it demands understanding in a playful manner Here’s a woman who discards her calculated sophistication and succumbs to a madcap behavior which at times displayed an almost caricatural representation of sentimentality A grief so gaudy began to repel me Though soon it becomes clear that what is actually on display is an ingenious show not tell example of articulating bewildered senses of an individual who feels utterly defenseless against the extremity of her desperation and simultaneously trying hard to analyse her situation by gathering subtle hints scattered all over her days of unexamined life If I were to start from there from those secret emotions perhaps I would understand better why he had gone and why I who had always set against the occasional emotional confusion the stable order of our affections now felt so violently the bitterness of loss an intolerable grief the anxiety of falling out of the web of certainties and having to relearn life without the security of knowing how to do it Perhaps this is a book Ferrante never aspired to write and this is definitely a story Olga never wanted to live but these stories are like rippled reflections in the ocean of harsher truths that real lives are and one becomes their protagonist owing to that unpredictable stroke of destiny when our dreams never come true but our nightmares sometimes do

Elena Ferrante Þ 9 read & download

φράση του συζύγου της κάνει κομμάτια αυτή τη γαλήνια ζωή μεταμορφώνοντας την Όλγα σε μια γυναίκα εγκαταλελειμμένη. I hesitate between giving this book 3 or 4 stars On one hand it is a visceral brutal read the story of Olga's near disintegration in the aftermath of her being abandoned by her husband Marco On the day that she discovers the identity of the lover for whom Marco has left and this takes up probably half of the book all hell breaks loose her son vomits in his sleep and has a huge fever and her dog well Mario's dog gets sick and dies probably poisoned In the midst of all this calamity Olga struggles to hold herself together but pretty much fails much to the chagrin and disappointment of her daughter It is incredibly realistic and painful to feel Olga's alienation from a world where everything was reduced to an aseptic voice p 68 She tries desperately to put on a brave face To those who hurt me I am giving back in kind I am the ueen of spades I am the wasp that stings I am the dark serpent I am the invulnerable animal who passes through fire and is not burned p 76 Things fall apart and she becomes A broken clock that because its metal heart continued to beat was now breaking the time of everything else p 107 She does manage to survive with her kids and eventually has a final conversation with Mario about their separation in which she confronts him Now I know what an absence of sense is and what happens if you manage to get back to the surface of it You you don't know At most you glanced down you got frightened and you plugged up the hole p 185 As in all of the Ferrante fiction I have read so far nothing is held back here the facts and situations come fast and furious with the force of a slap or breaking glass She has certainly found the vein leading to raw feminine pain which she articulates with such skill and daring While not as good as the Napolitain novels Days of Abandonment is nonetheless a powerful read

read & download ´ E-book, or Kindle E-pub Þ Elena Ferrante

I giorni dell'abbandonoMια γυναίκα τριανταοχτώ χρονών ένας σύζυγος δύο παιδιά Ένα ωραίο διαμέρισμα στο Tορίνο μια ζωή φτιαγμένη από συζυγ?. Almodovar's Women on the Verge of a Nervous Breakdown Margaret Atwood's terrific uberfeminist two first published novels Charlotte Perkins Gilman's short story avatar heroine from The Yellow Wallpaper THIS a novel with absolutely perfect symbolism that describes the descent of this woman goin' bonkers with the overflow of emotions which invades her after being left for the other woman Incendiary insightful Elena Ferrante is one authentic discovery