The Handmaid's Tale Review ´ E-book or Kindle E-pub

Read The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale Review ´ E-book, or Kindle E-pub ê Η Δημοκρατία της Γαλαάδ προσφέρει στην Τουφρέντ μόνο μία επιλογή την αναπαραγωγή Αν παρεκκλίνει απ' τον σκοπό της θα καταλήξει όπως όλοι οι αντιφρονοοπία για το κακό που παραμονεύει στην ανθρώπινη φύση Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ διαβάζεται και σαν σκοτεινό χρονικό μιας εναλλακτικής πραγματικότητας ή σαν σπαραχτική μαρτυρία για τη θέση της γυναίκας στον σύγχρονο κόσμ?. Consider this not a ground breaking work of literature Consider this not a piece of fiction boasting an avant garde mode of narration Consider it not a commentary on the concept of subjugation of the weak by the ones holding the reins Consider it not a thinly veiled feminist diatribe eitherInstead consider The Handmaid's Tale an almost physical experience Consider Margaret Atwood a fearless deliverer of unpleasant news a messenger unafraid of dishing out the bone chilling cruel unaltered truth and nothing but the truthMove over Bram Stoker Move over HP Lovecraft Fade away into oblivion Edgar Allan Poe Disappear down the depths of obscurity Stephen King Your narratives are not nearly as coldly brutal your premonitions not nearly as portentous Because Ms Atwood presents to us something so truly disturbing in the garb of speculative fiction that it reminds one of Soviet era accounts of uotidian hardships in Gulag labour camps Speculative is itAren't the Offreds Of Fred Ofglens Of Glen Of warrens Of Warren of Gilead euivalent to the Mrs So and So s of the present reduced to the identity of their male partners Isn't the whittling down of a woman to the net worth of her reproductive organs and her outer appearance an accepted social Isn't blaming the rape victim causing her to bear the burden of unwarranted shame and social stigma a familiar tactic employed by the defense attorneyHasn't the 21st century witnessed the fate of Savita Halappanavars who are led to their untimely deaths by inhumane laws of nations still unwilling to acknowledge the importance of the life of a mother over her yet unborn childDoesn't the 21st century have materially prosperous nations governed by absurd archaic laws which prohibit a woman from driving a carDoesn't the world still take pleasure in terrorizing activists like Caroline Criado Perez with threats of rape and murder only because they have the audacity to campaign for female literary icons Jane Austen to become the face of Britain's 10 pound noteDo I not live in a country where female foeticide is as normal an occurrence as the rising and setting of the sunAre we still calling this speculative fictionSome may wish to labour under the delusion that the women belonging to this much vaunted modern civilization of ours are not experiencing the same nightmare as Offred and are at perfect liberty to do what they desire But I will notBecause when I look carefully I notice shackles encircling my feet my hands my throat my womb my mind Shackles whose presence I have become so used to since the dawn of time that I no longer possess the ability to discern between willful submission and conditioned subservienceBut thankfully enough I have Margaret Atwood to jolt me back into consciousness and to will me to believe that I am chained bound and gagged That I still need to break free I thank her for making me shudder with indignation revulsion and righteous anger I thank her for causing bile to rise up my throat And I thank her for forcing me to see that women of the present do live in a dystopia like Offred's United States of America We just prefer to remain blissfully blind to this fact at times Disclaimer I mean no disrespect to the other writers mentioned in this review all of whom I have read and deeply admire

Summary Å E-book, or Kindle E-pub ✓ Margaret Atwood

αι μαρτυρικό θάνατο από ραδιενέργεια Αλλά ακόμα κι ένα απολυταρχικό καθεστώς δεν μπορεί να αφανίσει τον πόθο ούτε της Τουφρέντ ούτε και των δύο ανδρών απ' τους οποίους κρέμεται η μοίρα τηςΜια μεγαλοφυής συγκλονιστική δυστ. There are only a small handful of books that have affected me in a REALLY personal way In a way that I always try to put into words and always ultimately fail I have read a lot of books over the years and I've liked many disliked plenty too loved and hated a smaller amount but out of the thousands I've read there's less than ten maybe even less than five now I think about it that honestly hit me so hard that I would go so far as to say they changed me The Handmaid's Tale is a book that changed my lifeI know I know big dramatic statement to make I hear you And normally I wouldn't say that even about books I give five glowing stars; but with this book it is nothing short of the truth This book was the spark that turned me into a feminist It was the spark that made me interested in gender politics and through that politics in general One of my favourite teachers in the world gave me this book and said I think you'll like this oneShe was so wrong I didn't like this book; I loved it And I hated it I lost sleep over it I lived in it I was so completely absorbed into this world into this dark but oddly uiet dystopian reality There is something about the tone of Atwood's novels that works like a knife to my heart uiet rich the drama just bubbling under the surface of the prose Atwood doesn't waste words she doesn't sugarcoat her stories with meaningless phrases everything is subtle and everything is powerfulThis dystopia is a well told feminist nightmare An horrific portrait of a future that seems far too reminiscent of aspects of our own society and its very real recent history The best kind of dystopian fiction is for me that which convinces me this world might or could happen Atwood's world building may be sparse and built up gradually as the story unfolds but she slowly paints a portrait of stifling oppression and injustice that had me hanging on her every wordFor someone like me who was so caught up in Offred's experiences this book was truly disturbing In the best possible way There are so many themes and possible interpretations that can be taken from this book plenty of which I've literally written essays on but I'll let new readers discover and interpret the book for themselves I will issue you one warning though the ending is ambiguous and puts many people off the book But for me it's one of the very few cases where an open ending has worked 100% It made the story even powerful in my opinion and guaranteed I would never be able to forget Offred and indeed this whole book “We were the people who were not in the papers We lived in the blank white spaces at the edges of print It gave us freedom We lived in the gaps between the stories” Blog | Leafmarks | Facebook | Twitter | Instagram | Tumblr

Margaret Atwood ✓ 9 Download

The Handmaid's TaleΗ Δημοκρατία της Γαλαάδ προσφέρει στην Τουφρέντ μόνο μία επιλογή την αναπαραγωγή Αν παρεκκλίνει απ' τον σκοπό της θα καταλήξει όπως όλοι οι αντιφρονούντες κρεμασμένη στο Τείχος ή θα σταλεί στις Αποικίες όπου θα βρει αργό κ. 010621Sadly it’s time for an update In this book Gilead took control of the United States government via a violent coup in which they kill all the members of congress at the capitol Then martial law was enacted Carry on52219Looking back on my original review it reads as uaint compared to the draconian state laws recently being passed my state of Ohio being one of them Make no mistake this not about ‘life’ it’s about controlling women If you can’t decide what happens to your own body you do not have freedom This is about bodily autonomy Women have the RIGHT to legal and safe abortions with no ualifications The fact that the narrative has gone to ‘in cases of rape and incest’ is troubling Rapeincestlife of the motherhorrible birth defectsyou’re young single and not readyyou have five kids and can’t afford it doesn’t matter This is a medical procedure and pregnancy is a risky condition it can cause death Every woman has the right to decide whether or not they want to take that risk PeriodMen don’t have anything that compares to this No law is forcing them have vasectomies or even denying them their bonner pills7717 I'm just going to leave this here fuck Paul Ryan but not literally ew Sleeveless women My stars and garters033117 So this Russia thing Am I right2517just another giant step towards making this book a reality like they always dreamed ofOriginal review written in 2o12WARNING This review is being written after I worked a 13 hour day with another one on the horizon tomorrow and a glass of wine and while watching the Rachel Maddow show Current events have put this book on the forefront of my mind and damn it I got to get this out I have never written a review on The Handmaid's Tale because I love the book and it is so hard to write about a book you love Ehh what the hellOfFred was a normal everyday woman with a career a name a life like all women have come to expect and take for granted in this age When the Religious Right came into power they began to put into practice their insane beliefs which strip women of their identity their rights their body their very name Women are to be called Ofwhatever asshat they belong to instead of say Beatrix Reproduction is an issue because all the toxins in the environment have rendered many women infertile But if you are fertile woe to you you get to be a baby factory against your will get promised to some jerk you don’t love or even like because someone deemed him important enough to breed Oh come onThis book was written in 1986 FYI I thought it was scary and sort of possible when I first read it but farfetched This could NEVER happen in the United States of America Never would it be allowed to happen here we are too educatedSoI turn on the news in twothousandandfrikntwelve and certain religious factions on the right are trying to defund Planned Parenthood because they perform abortions which is only 3% of what they do with NO federal going towards them Mostly PP provides healthcare to women who wouldn't get it otherwiseicky poor women Now it’s birth control Seriously Birth control Did I wake up in 1950 Am I stuck in a Atwood novel 98% of Catholic women technically I’m one of them useused birth control Even they are asking WTF I’m not sure what these people are trying to do There are women than men and we voteunless that’s the next right on the chopping block There have several updates to this review that I have removed to make room for the next what follows is the most recent one It’s been nearly a week since the unimaginable happened and I had to let the shock wear off before I could put a coherent non rage filled update on this review Not that I don’t have rage I have plenty to spare but I think it’s now at a level that is manageable enough for me not to just type out a string of obscenities That being said Update 111416 An unualified racist xenophobic sexist pathological liar psychopathic reality star was elected to be the 45th president of the United States and the leader of the free world FUCKThe United States has officially shat the bed Few foresaw it but in hindsight it was coming down the road for a very long time The United divided States voted for Hillary Clinton on whole popular vote by over 2000000 votes and counting millions are still out in California for example yet Donald Trump is our president elect gag due to an antiuated electoral college system which I could explain but I’m not because Google can do that better than I can Now I’m all for ditching the electoral college unless the electors decide to do what it was intended to do under this circumstance; to save us from ourselves See our founding fathers knew that we would fall for some con artist demagogue at some point in the future so they wisely created the electoral college a group of actual human beings trusted upon to stop such a calamity I implore the folks of current electoral college recognize this election as a collective loss of sanity of less than a uarter of the population of this nation and on December 19th put their votes towards the popular vote winner Hillary Clinton I realize that this is unlikely but one can dreamHow did this happen There are many factors involved Lots of opportunity for pointing fingers and fighting amongst ourselves which I will admit to being a party toguilty But in my opinion what it boils down to is these four things Division misinformation apathy and fear of the ‘other’ Division We are all in our own comfortable bubbles digesting the information we are most comfortable with For example I never believed there was this much hate it this country because I didn't want to look at it; I knew it was there of course but not at the level that it appears to be Everyone wants to live where they feel they belong Amongst those that are like minded and reaffirm your very rightness Liberals don’t want to live in Indiana or Ohiosigh any than a conservative want’s to live in Washington state We even do this in our social media as well guilty again This is what messed us up with the electoral college Misinformation I am not going to tell you who’s right or wrong here I’ll let this study speak for itselfApathy HalfHALF the country didn’t vote You guys suckFear of the other This country harbors racism than I can comprehend The white people in this country seemed a little angry about the black man in the white house and the white men were staunchly determined not to have a woman white or not follow him I don’t mean all white men just too many of them chill “The advantage for Trump among men is larger than the 7 point advantage Romney had in 2012 and much different than in 2008 when men preferred Obama over McCain by a single point” PewResearchCenter But then there are the white women 53% went for Trumpoh my sisters I have no wordsWhich brings me to the reason why this update is relevant to this review and to this book for those who tell me that my opinion is unwarrantedagain Is the United States a racist country or a sexist country America has spoken at least the ones who cared to speak and the answer is “a goodly amount of both” but in this election sexism won and women lost